Địa chỉ khu công nghiệp mỹ phước 3 ở đâu

Ngày đăng: 31/10/2018 10:59:Sáng

Địa chỉ khu công nghiệp mỹ phước 3 :

Địa chỉ: Đường Ne8, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương

 

Mời tham khảo thêm  các công ty tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 tuyển dụng

Tình hình khu công nghiệp mỹ phước 3 hiện nay