địa chỉ khu công nghiệp mỹ phước 1

Ngày đăng: 31/10/2018 09:50:Sáng

Địa chỉ khu công nghiệp mỹ phước 1 :

Nằm trên Quốc Lộ 13, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Gồm các Xã Thới Hòa, Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

địa chỉ khu công nghiệp mỹ phước 1

địa chỉ khu công nghiệp mỹ phước 1

mọi chi tiết địa chỉ khu công nghiệp mỹ phước 1 xin liên hệ:

web: https://myphuoc3.com.vn/