CẦN MUA ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 GIÁ CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG 2024

Ngày đăng: 20/12/2021 15:29:Chiều
nhà đât chien thắng

CẦN MUA ĐẤT MỸ PHƯỚC 3.

Mua đất Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương tất cả các lô L, J, K, H, I, F, G.

KHÔNG HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG.

GIÁ CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG !!!

CẬP NHẬT GIÁ ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 NĂM  THÁNG 3-2024

MỚI NHẤT!!!

Gọi ngay 24/24:  0934.020.537-0988.316.970 Ms. Thủy

08888.38.222 Mr. Thống

 QUYẾT ĐỊNH NGAY, NHẬN TIỀN TRONG NGÀY.

“UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP – AN TOÀN”.

Cần mua đất Mỹ Phước 3 giá cao

 Diện tích mua từ 100m2 đến 6.000m2.

ĐẤT MỸ PHƯỚC 3

ĐẤT MỸ PHƯỚC 3

1. GIÁ ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 KHU L HIỆN NAY.

Đường bê tông(16m): 1,5t – 2,1t/150m2.
Đường nha 25m: 2t – 3,5t/150m2.

(Tùy vào v trí để có giá chính xác , hãy gi:

0937.837.096 – 08888.38.222 ANH THẮNG

–0988.316.970 CHỊ THUỶ

đểđược tư vn giá đất khu công nghiệp mỹ phước 3 chính xác nhất )

Zalo: 0988.316.970 CHỊ THUỶ- 0937.837.096 ANH THẮNG

Cần mua lô L55, lô L56, lô L57, lô L40, lô L44, lô L45, lô L52, lô L53.

lô L43, lô L59, lô L50, lô L67, lô L65, lô L60, lô L61, lô L62, lô L64, lô L39.

lô L32, lô L33, lô L24, lô L23, lô L25, lô L28, lô L35, lô L13, lô L14.

Và các lô L2, lô L3, lô L4, lô L5, lô L6, lô L7, lô L8, lô L9, lô L10, lô L11.

lô L12, lô L15, lô L16, lô L17, lô L18, lô L20, lô L21, lô L22, lô L27, lô L28.

lô L29, lô L30, lô L31, lô L34, lô L36, lô L37, lô L38, lô L41, lô L42, lô L43.

lô L46, lô L47, lô L48, lô L49, lô L51.

Giá đất Mỹ Phước 3, chúng tôi cập nhật liên tục và chính xác nhất.

Khu L khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 3 Bình Dương

Khu L khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 3 Bình Dương

2. GIÁ ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 KHU J HIỆN NAY.

Đường bê tông(16m): 1,6t – 5,1t/150m2.
Đường nha 25m: 2,4 t – 3,5t/150m2.

(Tùy vào v trí để có giá chính xác , hãy gi:

0937.837.096 – 08888.38.222 ANH THẮNG

–0988.316.970 CHỊ THUỶ

đểđược tư vn giá đất khu công nghiệp mỹ phước 3 chính xác nhất )

Zalo: 0988.316.970 CHỊ THUỶ- 0937.837.096 ANH THẮNG

Cần mua gấp lô J53, lôJ55, lô J56, lô J47, lô J48, lô J49, lô J34, lô J35.

lô J36, lô J24, lô J25, lô J15, lô J16, lô J42, lô J43, lô J26, lô J27, lô J28.

lô J29, lô J30, lô J45, lô J46, lô J19, lô J1.

Mua nhanh các lô J3, lô J5, lô J6, lô J8, lô J9, lô J11, lô J12, lô J13, lô J17.

lô J19, lô J20, lô J21, lô J22, lô J23, lô J31, lô J32, lô J33, lô J37, lô J38.

lô J39, lô J40, lô J41, lô J44, lô J50, lô J51, lô J52.

Giá mua từ 8tr đến 20tr/m2 tại Mỹ Phước 3.

Khu J khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 3 Bình Dương

3. GIÁ ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 KHU K HIỆN NAY

Đường bê tông(16m): 1,5t – 2,2 t/150m2.
Đường nha 25m: 2,2t  – 3,5t/150m2.

(Tùy vào v trí để có giá chính xác , hãy gi:

0937.837.096 – 08888.38.222 ANH THẮNG

–0988.316.970 CHỊ THUỶ

đểđược tư vn giá đất khu công nghiệp mỹ phước 3 chính xác nhất )

Zalo: 0988.316.970 CHỊ THUỶ- 0937.837.096 ANH THẮNG

Cần mua lô K3, lô K4, lô K5, lô K6, lô K7, lô K16, lô K18, lô K19, lô K20, lô K23, lô K22.

Và mua gấp các lô K1, lô K8, lô K17, lô K21, lô K24, lô K25, lô K26.

lô K27, lô K28, lô K29, lô K30, lô K31, lô K32, lô K45, lô K44, lô K46.

Khu k khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 3 Bình Dương

4. GIÁ ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 KHU I HIỆN NAY.

Đường bê tông(16m): 1,4t – 2 t/150m2.
Đường nha 25m: 2t – 3,2 t/150m2.

(Tùy vào v trí để có giá chính xác , hãy gi:

0937.837.096 – 08888.38.222 ANH THẮNG

–0988.316.970  CHỊ THUỶ

để được tư vn giá đất khu công nghiệp mỹ phước 3 chính xác nhất )

Zalo: 0988.316.970  CHỊ THUỶ- 0937.837.096 ANH THẮNG

Mua gấp lô i39, lô i51, lô i59, lô i54, lô i67, lô i65, lô i66, lô i3, lô i7, lô i1.lô i10, lô i19, lô i28, lô i15, lô i6, lô i24, lô i54, lô i50, lô i70.Và các lô i khác như: i2, lô i4, lô i5, lô i6, lô i8, lô i9, lô i11, lô i12, lô i13.lô i14, lô i16, lô i17, lô i18, lô i20, lô i21, lô i22, lô i23, lô i24, lô i25, lô i26.lô i27, lô i29, lô i30, lô i31, lô i32, lô i33, lô i34, lô i35, lô i36, lô i37, lô i38.lô i40, lô i41, lô i42, lô i43, lô i45, lô i46, lô i47, lô i48, lô i58, lô i59.
5. GIÁ ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 KHU H HIỆN NAY.Đường bê tông(16m): 1,4t – 2.1 t/150m2.
Đường nha 25m: 2,1 t – 3,3 t/150m2.
(Tùy vào v trí để có giá chính xác , hãy gi:

0937.837.096 – 08888.38.222 ANH THẮNG

–0988.316.970  CHỊ THUỶ

để được tư vn giá đất khu công nghiệp mỹ phước 3 chính xác nhất )

Zalo: 0988.316.970  CHỊ THUỶ- 0937.837.096 ANH THẮNG

Cần mua lô H26, lô H29, lô H35, lô H34, lô H36, lô H37, lô H38, lô H32.

lô H39, lô H1, lô H2, lô H3, lô H4, lô H5, lô H9, lô H10, lô H11, lô H12.

lô H13, lô H19, lô H20, lô H21, lô H22, lô H23, lô H24, lô H25, lô H27, lô H28, lô H31.

Và mua gấp đất khu Golden city như: lô HA1, lô HA2, lô HA13, lô HA3, lô HA4, lô HA5, lô HA6.

lô HA7, lô HA8, lô HA9, lô HA10, lô HA11, lô HA12.

Khu h khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 3 Bình Dương

6. GIÁ ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 KHU F VÀ KHU G HIỆN NAY.

Đường bê tông(16m): 1,3t – 2 t/150m2.
Đường nha 25m: 2 t – 3,4 t/150m2.

(Tùy vào v trí để có giá chính xác , hãy gi:

0937.837.096 – 08888.38.222 ANH THẮNG

–0988.316.970  CHỊ THUỶ

để được tư vn giá đất khu công nghiệp mỹ phước 3 chính xác nhất )

Zalo: 0988.316.970  CHỊ THUỶ- 0937.837.096 ANH THẮNG

Cần mua gấp các lô F3, lô F4, lô F5, lô F6, lô F7, lô F8, lô F9, lô F10.

lô F11, lô F13, lô F14, lô F15, lô F16, lô F18.

Và mua gấp lô G1, lô G2, lô G3, lô G4, lô G6, lô G13, lô G20, lô G35, lô G36.

lô G14, lô G15, lô G16, lô G19, lô G20, lô G21, lô G23.

các lô G37, lô G38, lô G39, lô G40, lô G5, lô G6, lô G7.

Khu f khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 3 Bình Dương

CẦN MUA ĐẤT MỸ PHƯỚC 3

Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương. Khu đô thị và công nghiệp do Becamex đầu tư.

Giá đất Mỹ Phước 3, cập nhật chính xác nhất, MỚI NHẤT.

Bán đất Mỹ Phước 3, giá tốt nhất thị trường.

Mua đất mỹ phước 3, đất Bến Cát Bình Dương, là khu vực Quý vị đang quan tâm?

BÊN CẠNH ĐÓ, CHÚNG TÔI CÒN THU MUA ĐẤT KHU VỰC SAU:

Cần mua đất Bình Dương, tại các khu vực thuộc Thành Phố Mới Bình Dương.

Vsip 1, 2, Nhà Đất Thủ Dầu Một,…và Mỹ Phước 1, 2.

Đất nền Mỹ Phước 3, Mua gấp đất mặt đường  NE8, đường DL14, đường DL12, đường DJ5,

đường DK5A, đường DE1, Đường NE2, đường DI3, đường DE4, đường NE3, đường NE4.

đường NE6, đường NA3, đường NK9, đường NL17, đường NJ17.

Cần mua đất Mỹ Phước 3 giá cao nhất, không cần chọn hướng, vị trí nào cũng được.

Ký gửi đất Mỹ Phước 3, Nhận ký gửi đất Mỹ Phước 3, Bình Dương.

Giá đất Mỹ Phước 3 mới nhất, chúng tôi cập nhật liên tục từng ngày cho quý khách khi mua bán.

 

“ĐẶC BIỆT – MUA SỐ LƯỢNG LỚN – KHÔNG CẦN CHỌN HƯỚNG.

MUA CẢ NHÀ ĐẤT CÒN HỢP ĐỒNG – QUYẾT ĐỊNH NGAY”.

CAM KẾT MUA GIÁ CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG, ĐẾN TẬN NHÀ ĐỂ GIAO DỊCH.

– THANH TOÁN TIỀN TẠI NGÂN HÀNG.

MIỄN TOÀN BỘ THUẾ VÀ PHÍ PHÁT SINH – KHÔNG TỐN PHÍ MÔI GIỚI.

– KÝ CÔNG CHỨNG TRÊN TOÀN QUỐC.

HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRỌN GÓI MIỄN PHÍ – KỂ CẢ CÁC HỘ SƠ KHÓ.

ĐỂ BÁN NHANH NHẤT VUI LÒNG GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI HOẶC GỬI ZALO, VIBER, SMS (24/7):

Điện thoại: 0937.837.096 – 08888.38.222 ANH THẮNG 

09388.316.970  CHỊ THUỶ

Zalo:  0988.316.970- 0937.837.096 

Cảm ơn Quý khách đã đọc tin!!!

—————————————————————————————————————————————————————————–

Với hàng loạt các lô đất đa dạng và giá cả cạnh tranh, chúng tôi cam kết cung cấp thông tin cập nhật nhất về giá đất Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương.
Bất kể bạn muốn mua, bán hoặc ký gửi đất tại khu vực này, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn từ A đến Z.

Những dịch vụ Nhà Đất Chiến Thắng cung cấp:

– Mua bán đất Mỹ Phước 3,4,2,1 với giá tốt nhất thị trường. Mua cao hơn thị trường 20-40%
– Tư vấn pháp lý trọn gói miễn phí, bao gồm cả công chứng và các thủ tục liên quan.
– Hỗ trợ tìm kiếm và giao dịch đất đai tại các khu vực lân cận như Vsip 1, Vsip 2, Nhà Đất Thủ Dầu Một, và Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2.
Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đất đai tại khu vực Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương.
**Liên hệ ngay để nhận được tư vấn tận tình và giải đáp mọi thắc mắc về giá đất mỹ phước hiện nay: 

 NHÀ ĐẤT CHIẾN THẮNG

Địa chỉ: 96 Đường 1 C, Khu Ecolakes Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: 0937.837.096 – 08888.38.222 ANH THẮNG 

09388.316.970  CHỊ THUỶ

Zalo:  0988.316.970- 0937.837.096 

Website: https://myphuoc3.com.vn/

http://giadatmyphuoc.com/

Email: thanhthuy03012001@gmail.com

 

  • LIÊN HỆ KÍ GỬI ĐẤT MỸ PHƯỚC 3

Họ tên bạn (*)

Email (*)

Điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Nội dung (Vui lòng cho biết số Lô, số Ô, giá gửi bán)

File gửi kèm