Ủy ban nhân dân Phường Mỹ Phước ở đâu

Ngày đăng: 24/10/2021 09:55:Sáng

Ủy ban nhân dân Phường Mỹ Phước  là cấp chính quyền địa phương cấp cơ sở, gần dân nhất ở Việt Nam.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 – Fax:(0274)3564.340  Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn

Quý khách bán bất động sản đến Ủy ban nhân dân Phường Mỹ Phước  để nộp thuế phi nông nghiệp – thuế thu nhập cá nhân và xin XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG BẤT ĐỘNG SẢN.

Ủy ban nhân dân Phường Mỹ Phước

Ủy ban nhân dân Phường Mỹ Phước

Ủy ban nhân dân cấp xã có từ 3 đến 5 thành viên, gồm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và các ủy viên(thường là chỉ huy trưởng BCH quân sự và Trưởng công an xã). Thường trực Ủy ban nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã là Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Về danh nghĩa, người này do Hội đồng nhân dân của xã, thị trấn hay phường đó bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thông thường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường hay thị trấn sẽ đồng thời là một Phó Bí thư Đảng ủy của xã, thị trấn hay phường đó. Ủy ban nhân dân xã, phường hay thị trấn hoạt động theo hình thức chuyên trách.

Bộ máy giúp việc của Ủy ban nhân dân Phường Mỹ Phước gồm có 7 chức danh: Công an, quân sự, kế toán, văn phòng, tư pháp – hộ tịch, văn hóa – xã hội, địa chính. Mỗi chức danh tùy vào tình hình thực tế địa phương mà bố trí số lượng biên chế phù hợp.