Ủy ban nhân dân Phường Mỹ Phước ở đâu

Ủy ban nhân dân Phường Mỹ Phước  là cấp chính quyền địa phương cấp cơ sở, gần dân nhất ở Việt Nam. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Điện thoại: (0274)3564.340 – Fax:(0274)3564.340  Email: Myphuoc@binhduong.gov.vn Quý khách bán bất động sản … Đọc tiếp Ủy ban nhân dân Phường Mỹ Phước ở đâu